شرکت خردپژوه

  • مدیر - شهرام فاخری
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - خ. نصرت - پ. 72 - واحد 9