کارخانه زمزم آذربایجان

  • آذربایجان شرقی - تبریز - جاده تبریز تهران - کیلومتر 25 - بعد از پلیس راه تبریز میانه
  • ،
ارزیابی