بانک مهر اقتصاد - شعبه فلسطین - کد 6606

  • کرمان - کرمان - فلسطین - نبش چهارراه ایرانمنش
  • ، ،