صنایع خودرو کویر (BMS)

  • مدیر - مسعود هراتی فر
  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - خ. گل نبی - م. کتابی - پ. 1 - ط. همکف - ک.پ : 1544749119
  • ،