دکتر امین معصومی

  • تهران - منطقه 3 - میرداماد - جنب پارکینگ برج اسکان - پ. 355 - ط. چهارم - ک.پ : 1969615445
  • ،
ارزیابی
تشکر و قدردانی زهره : تشکر و قدردانی
با تشکر وقدردانی از جناب دکتر معصومی. یکی از بهترین پزشکان متخصص ایران - تشخیص بموقع و عالی - به هیچ عنوان مادی(پولک دوست) نیستند- من و چند نفر از کسانیکه بایشان معرفی کرده ام به اتفاق تعریف میکنند. خدا خیرش بده خانمی را که ایشان را به من معرفی کرد.