دکتر سیدمصطفی مهاجر

  • تهران - منطقه 5 - شهران - روبروی فرهنگ سرای معرفت - ساختمان شقایق - ط. سوم - ک.پ : 1474943818
مستقردر :

بیمارستان صدر - تامین اجتماعی (به آفرین) - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی