شرکت تهران سپیده کالا

  • مدیر - ناصر امیرصفری
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - نبش خیابان 1 - پ. 7 - برج ستاره - ط. ششم - واحد 20
  • ،