پلی تکنیک

  • مدیر - ژزف ریحانی
  • تهران - منطقه 12 - لاله زار نو - پ. 98 - الکترو شهرام - ک.پ : 1144811448
  • ، ،