چرخشگر

  • آذربایجان شرقی - تبریز - م. راه آهن - خ. دیزل آباد - سه راهی کبریت سازی - منطقه صنعتی غرب