کارخانه بنیان دیزل

  • آذربایجان شرقی - تبریز - جاده مراغه - کیلومتر 5 - جاده صنعتی غرب