کارخانه سیمان استهبان

  • فارس - استهبان - 20 کیلومتر مانده به استهبان - سه راه خیر
ارزیابی