مرکز ارتوپدی فنی بهبود طب

  • مدیر - علی رضا خاقانی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - نرسیده به پمپ بنزین پاکستان - پ. 237 - ط. اول - واحد 3 - ک.پ : 1531615666
  • ،