قائم

  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - چهلستون - پایین تر از فتحی شقاقی - پ. 35