شرکت شهرک های صنعتی تهران

  • مدیر - محمد مصدقی راد
  • تهران - منطقه 6 - ایرانشهر - ساختمان 217 - ط. چهارم و پنجم - ک.پ : 14166
ارزیابی