ش. 828 - حاجی عباسی، داود

  • مدیر - داود حاجی عباسی
  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - خ. 16 آذر - ک. بهنام - پ. 11 - ک.پ : 1417954691