شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتی رانی (ناوگان)

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 7/5 - خ. نخ زرین (22) - پ. 19 - ک.پ : 1389744461
ارزیابی