شرکت کولاک شرق تبریز

  • آذربایجان شرقی - تبریز - جاده تبریز تهران - کیلومتر 24 - جاده آبیاری
ارزیابی