کارخانه کولاک شرق

  • آذربایجان شرقی - تبريز - جاده تبریز تهران - کیلومتر 24 - جاده آبیاری
ارزیابی