پرنیان

  • مدیر - آتش افرازه
  • آذربایجان شرقی - تبریز - چهارراه منصور - ساختمان 110 - ط. اول