صنایع دارویی فارس صدف

  • مدیر - امیر حیدری منفرد
  • تهران - منطقه 6 - ولی عصر - ک. نصر - ش. 7 - واحد 3