فیلپا سیستم - دفتر مرکزی

  • مدیر - علی اصغر چاهیان
  • تهران - منطقه 2 - بلوار فرحزادی - خ. دادمان غربی - تقاطع پل یادگار امام - ساختمان فیلپا