به گشت

  • سمنان - شاهرود - فردوسی - پایین تر از ابن یمین - پ. 277 - روبروی سازمان شهر امام
  • ،