ثامن الائمه - شعبه حافظ - کد 146

  • فارس - فسا - حافظ - چهارراه حافظ