پورخدایی

  • آذربایجان شرقی - تبریز - روبروی باغ گلستان - نبش پاساژ وسکانیان
  • ،
ارزیابی