شرکت ورق کاران تبریز

  • آذربایجان شرقی - تبریز - جاده تهران - کیلومتر 5 - خ. نمایشگاه بین المللی تبریز
  • ،