کارخانه یل سان (کمپرسور تبریز)

  • مدیر - باقر سیدحسینی
  • آذربایجان شرقی - تبریز - شهرک رجایی شمالی - ک. شجره
کلمات کلیدی :

کمپرسور

ارزیابی