اسدی - ش. 2 تبریز - نمایندگی کاچیران

  • مدیر - رشید اسدی
  • آذربایجان شرقی - تبریز - جمهوری - ک. بانک ملت مرکزی - ساختمان برادران
کلمات کلیدی :

چرخ خیاطی

|

خیاطی

|

گل دوزی

|

گلدوزی

ارزیابی