ش. 1171 - وزیری سرشکی، محمد

  • تهران - منطقه 4 - استادحسن بنا (مجیدیه) شمالی - بالاتر از میدان ملت - ک. نعمتی