شرکت ژابیرصنعت سازه

  • مدیر - محمد جعفرزاده قدیمی
  • تهران - منطقه 4 - خاوران - کیلومتر 15 - شهرک صنعتی خاوران - سایت فناوران - کوثر شرقی - پ. 190
ارزیابی