حیدر

  • مدیر - حیدر زکریایی
  • پاکدشت - جاده خاوران - روبروی عباس آباد علاقمند - خ. لپه زنک - خ. توکل 1 - ک. اول
ارزیابی