احیا صنعت (صنایع لاستیک)

  • مدیر - بنی نجار
  • کردستان - سنندج - شهرک صنعتی شماره 3 - قطعه A11