ش. 267 ازدواج - عیسی بگلو، عباس

 • تهران - منطقه 17 - چهارراه یافت آباد - بلوار معلم - نبش خیابان عباسی - پ. 2 - طبقه فوقانی فروشگاه رفاه - واحد 12 - ک.پ : 1371678918

سوالات متداول

 • 1. مدارک مورد نیاز برای ازدواج ؟
  1-شناسنامه عروس و داماد2- کارت ملی عروس و داماد 3- درصورت فوت پدر عروس گواهی فوت ایشان 4- درصورتی که عروس از همسر قبلی خود جدا شده باشد سند طلاق ایشان.
  (برای توضیحات بیشتر با دفتر تماس بگیرید)
 • 2. شرایط ضمن عقد برای ازدواج چه شرایطی هستند ؟
  شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم : الف)ضمن عقد نکاح/خارج لازم زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل کند. ب)ضمن عقد نکاح/خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلا عزل باحق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید. 1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تائید نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبار ایفا هم ممکن نباشد. 2-سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.4- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. 5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. 6-محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثرعجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر باز داشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. 7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. 8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند.تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید. 9- محکومیت قطعی زوج در اثرارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد وتعزیر در اثرارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی وشئون زوجه باشد .تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت وشئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف وموازین دیگر با دادگاه است 10- در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود. 11- در صورتیکه زوج مفقودالاثر شود وظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود امضای زوج امضای زوجه . 12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید .
  (برای توضیحات بیشتر با دفتر تماس بگیرید)


 • 3. در صورتی که پدر عروس به ازدواج رضایت ندهد چگونه میتوان این ازدواج را ثبت رسمی کرد؟
  ثبت ازدواج دختر باکره باید با اجازه پدر یا جدّ پدرى او باشد در صورتی که پدر برای امضای سند در دفترخانه حاضر نشود میتوان با وکالتنامه رسمی نیز ازدواج را به ثبت رساند و در صورتی که پدر به هیچ عنوان با ازدواج فرزندش موافقت ننماید ، دادگاه من باب الحاکم ولی الممتنع پس از بررسی اقدام به صدور مجوز ازدواج خواهد کرد که در این صورت نیز امکان ثبت رسمی ازدواج وجود دارد.
  (برای توضیحات بیشتر با دفتر تماس بگیرید)
 • 4. آیا صیغه برای آشنایی بیشتر پیش از ازدواج توصیه میشود؟
  اگر چه از منظر شرع مقدس ممنوعیتی برای ازدواج موقت دختر باکره (دوشیزه) وضع نشده ولی به صورت مختصر و مفید برای دختر باکره توصیه نمیشود .
  (برای توضیحات بیشتر با دفتر تماس بگیرید)
 • 5. مدت اعتبار آزمایشات پیش از ازدواج چند روز است ؟
  یک ماه از تاریخ صدور توسط آزمایشگاه.
  (برای دریافت توضیحات بیشتر از آزمایشگاههای مجاز در تهران با دفتر تماس بگیرید)
 • 6. برای انجام آزمایشات پیش از ازدواج به کجا باید مراجعه کرد ؟
  مراجعه به دفاتر رسمی ازدواج برای گرفتن معرفی نامه برای انجام آزمایشات پیش از ازدواج.
ارزیابی