کارخانه مادبافت

  • مدیر - برزین
  • زنجان - ابهر - بزرگراه تهران زنجان - کیلومتر 8 - جنب تلمبه خانه شرکت نفت
کلمات کلیدی :

نساجی

ارزیابی