بانک تجارت - شعبه بهشت زهرا - کد 916

  • تهران - منطقه 20 - جاده قدیم قم - سازمان بهشت زهرا - ک.پ : 1813156151
  • ،