امید

  • مدیر - سیدحسین شمس نیا
  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - خ. حرم - بازار نو - بازارچه 110 حضرتی - پ. 8 - ک.پ : 1876957373