هایسیس کامپیوتر

  • مدیر - پاتریک برخورداری
  • تهران - منطقه 8 - استادحسن بنا (مجیدیه) جنوبی - 16 متری اول - جنب داروخانه مرمر - پ. 65 - ک.پ : 1633833165