دکتر رویا اخروی

  • تهران - منطقه 4 - م. جهاد (فاطمی) - نبش خیابان چهلستون - پ. 1 - ک.پ : 1431694411
مستقردر :

بیمارستان صدر - تامین اجتماعی (به آفرین) - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
زیرمجموعه‌ی :

ارزیابی