قائم مقام و معاونت اجرایی شمال غرب شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ش. 1

  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - ایستگاه باصفا - ساختمان شماره 3
کلمات کلیدی :

انتقال نیرو

|

برق

|

نیرو

|

توزیع برق

ارزیابی