شرکت طبیبان آریا

  • مدیر - حسین وفایی شیرازی
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - نبش خیابان یکم - پ. 7 - برج ستاره - ط. هفتم - واحد 24 - ک.پ : 1513633189