شرکت فن آوران صنعتی آیریا

  • مدیر - علی خلیلی
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - نبش خیابان 24 - پ. 76 - ساختمان وزرا - واحد 201 - ک.پ : 1511918614