اکا (OKA)

  • مدیر - اسدزاده
  • تهران - منطقه 2 - آرش مهر (شهرآرا) - بلوار غربی - خ. منصوری - پ. 76 - ط. اول
  • ،