ثامن الائمه - شعبه خوی - کد 141

  • آذربایجان غربی - خوی - شریعتی - روبروی پاساژ اتحاد