شرکت اطعمه پارس (طهیو)

  • مدیر - مظفر میرزاحکمتی
  • تهران - منطقه 6 - م. جهاد (فاطمی) - خ. جویبار - پ. 29 - ساختمان 55 - طبقه همکف - ک.پ : 1415883111
  • ، ، ،