نیلوفر دریایی

  • تهران - منطقه 10 - رودکی (سلسبیل) - نرسیده به خیابان آزادی - جنب آزمایشگان آزادی - پ. 906