دارالشفا کوثر

  • مدیر - احمد پورنجاتی
  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - حرم حضرت عبدالعظیم - مرکز تصویربرداری پزشکی دارالشفا کوثر - ک.پ : 1876944514