شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی

  • مدیر - سبحانی
  • تهران - منطقه 6 - گاندی - خ. نهم - پ. 21 - ک.پ : 1517654614