شرکت فولادفام

  • مدیر - مجتبی مفاخری
  • شهر ری - شمس آباد - شهرک صنعتی - بلوار گلستان - گلشن نهم
ارزیابی