دکتر شاهرخ شابزاز

  • مدیر - شاهرخ شاه بزاز
  • تهران - منطقه 8 - دماوند - بین خیابان بخت آزاد (ارباب مهدی) و نبی ییان - پلی کلینیک قدس - ک.پ : 1643999311
  • ، ،