کریم آباد 1

  • آذربایجان شرقی - سراب - جاده هشترود م راغه - بخش نظر کهریزی - بین روستاهای طالب چمن و حبش سرچشمه
کلمات کلیدی :

سنگ

|

سنگ ساختمانی

|

سنگ تزیینی

ارزیابی