منطقه 11

  • تهران - منطقه 4 - تهرانپارس - فلکه دوم - خ. جشنواره - خ. اسفندانی - درمانگاه نادر